Консульство України в Ніредьгазі

Київ 05:01

Тарифи консульського збору

Т

ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за вчинення консульських дій  
Посольством України в Угорщині та Консульством України в Ніредьгазі  
(назва закордонної дипломатичної установи)  
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в угорських
форинтах
 
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 5000  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  120 30000  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 170 42500  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  80 20000  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 30 7500  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 10 2500  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 20 5000  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 7500  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 200 50000  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 300 75000  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 40 10000  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 40 10000  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 40 10000  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 40 10000  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 40 10000  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 25000  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 400 100000  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 7500  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 7500  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 300 75000  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 400 100000  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 16250  
  дворазової 65 16250  
  багаторазової 65 16250  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 16250  
  дворазової 65 16250  
  багаторазової 65 16250  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 16250  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 5000  
2 Видача витребуваного документа 80 20000  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 110 27500  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 2500  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 80 20000  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 300 75000  
4 Видача довідки про засвідчення документа 40 10000  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 50 12500  
2 Реєстрація шлюбу 150 37500  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 200 50000  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 160 40000  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 200 50000  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 40 10000  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 200 50000  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 400 100000  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 80 20000  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 150 37500  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 100 25000  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 12500 форинтів  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 100000 форинтів  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 5000 форинтів  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 70 17500  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 10000  
- іншим особам 100 25000  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:     0
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 10000  
- іншим особам 60 15000  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 60 15000  
є) посвідчення заповітів 40 10000  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  170 42500  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 25000 форинтів  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 170 42500  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 40 10000  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 40 10000  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 70 17500  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 70 17500  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 2500  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 40 10000  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 40 10000  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 40 10000  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 40 10000  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 6250 форинтів і не більше 50000 форинтів   
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 12500 форинтів за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3750 форинтів і не більше 50000 форинтів  
16 Вчинення морських протестів 150 37500  
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 5000  
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 40 10000  
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 150 37500  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 2500  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 80 20000  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 250 62500  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 130 32500  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 30 7500  

Консульство України в Ніредьгазі (Угорщина)
Керівник: Гупало Аркадій Петрович
Консул-керівник
Адреса: 4400 Угорщина, м. Ніредьгаза, вул. Корані Фрідєш, 123. Переглянути на мапі
Телефон: +36 42 501 012; +36 42 501 015; тел. +36 31 780 68 30 - Невідкладний зв’язок з КУ в Ніредьгазі. Прохання телефонувати винятково в разі загрози життю чи загибелі громадян.
Факс: +36 42 501 013
Ел. пошта: gc_hun@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://nyiregyhaza.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години функціонування Консульства: 08.00-17.00,
(окрім вихідних і святкових днів)

Графік прийому з консульських питань громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця:    9:00 – 12:00, 15:00 – 16:00 

Четвер:   для громадян певних  категорій (з фізичними вадами)

Прийом громадян консулом:

2-га середа кожного місяця - 09:00 - 12:00

У разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших чинників, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвічизників, консульську допомогу буде надано невідкладно (поза графіком функціонування)

Просимо врахувати, що Консульство надає відповіді на запити громадян, надіслані електронною поштою з повними реквізитами заявника. Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначене таке: 

1.     Прізвище, ім’я та по-батькові заявника;
2.     Паспортні дані;
3.     Адреса мешкання та контактний номер телефону;
4.     Чітко сформовані питання.

Після опрацювання Вашого запиту/звернення Консульство надасть Вам відповідь у встановлені законодавством України строки.

Консульство також надає консультацію  з консульської тематики за телефонамом  +36 42 501 015 (окрім візової),  з 9:00 до 16:00 щодня, крім вихідних днів (субота, неділя) та святкових днів.

Межі консульського округу:

Бейкеш, Боршод-Абауй-Земплен, Гайду-Бігар, Гевеш, Саболч-Сатмар-Берег

Примітки:
 

Невідкладний зв’язок з КУ в Ніредьгазі. Прохання невідкладно телефонувати винятково в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

Будь ласка, будьте готові надайти таку інформацію:
а) прізвище та ім’я, дата народження;
б) контактна інформація (номер телефону, факсу, електронна пошта);
в) відомості / обставини надзвичайної ситуації (коли, де і як);
г) дані контактної особи в країні.

тел. +36 31 780 68 30