• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Magyar nyelv
Тарифи консульського збору
Опубліковано 02 березня 2020 року о 16:13

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Угорщині та Консульством України в Ніредьгазі

                

№ з/п

            
                

Назва консульських дій

            
                

Тарифні ставки

            
                

у дол. США*

            
                

у національній валюті**

            
                

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

            
                

1

            
                

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

            
                

90

            
                

27000

            
                

2

            
                

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

            
                

40

            
                

12000

            
                

3

            
                

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

            
                

30

            
                

9000

            
                

4

            
                

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

            
                

30

            
                

9000

            
                

5

            
                

Прийняття на консульський облік

            
                

20

            
                

6000

            
                

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

            
                

1

            
                

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

            
                

80

            
                

24000

            
                

2

            
                

Оформлення поновлення у громадянстві України

            
                

150

            
                

45000

            
                

3

            
                

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

            
                

30

            
                

9000

            
                

4

            
                

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

            
                

30

            
                

9000

            
                

5

            
                

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

            
                

30

            
                

9000

            
                

6

            
                

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

            
                

30

            
                

9000

            
                

7

            
                

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

            
                

30

            
                

9000

            
                

8

            
                

Оформлення встановлення належності до громадянства України

            
                

80

            
                

24000

            
                

9

            
                

Оформлення виходу з громадянства України

            
                

300

            
                

90000

            
                

10

            
                

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

            
                

30

            
                

9000

            
                

11

            
                

Видача довідки про належність до громадянства України

            
                

20

            
                

6000

            
                

12

            
                

Видача довідки про неналежність до громадянства України

            
                

20

            
                

6000

            
                

13

            
                

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

            
                

200

            
                

60000

            
                

14

            
                

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

            
                

400

            
                

120000

            
                

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

            
                

1

            
                

Витребування документа та його видача

            
                

20

            
                

6000

            
                

2

            
                

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

            
                

50

            
                

15000

            
                

3

            
                

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

            
                

30

            
                

9000

            
                

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

            
                

1

            
                

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

            
                

50

            
                

15000

            
                

2

            
                

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

            
                

100

            
                

30000

            
                

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

            
                

1

            
                

Державна реєстрація шлюбу

            
                

100

            
                

30000

            
                

2

            
                

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

            
                

 

            
                

 

            
                

2.1

            
                

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

            
                

150

            
                

45000

            
                

2.2

            
                

на підставі рішення суду

            
                

160

            
                

48000

            
                

2.3

            
                

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

            
                

30

            
                

9000

            
                

3

            
                

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

            
                

100

            
                

30000

            
                

4

            
                

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

            
                

200

            
                

60000

            
                

5

            
                

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

            
                

30

            
                

9000

            
                

6

            
                

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

            
                

50

            
                

15000

            
                

7

            
                

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

            
                

50

            
                

15000

            
                

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

            
                

1

            
                

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

            
                

 

            
                

 

            
                

1.1

            
                

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

            
                

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

            
                

1.2

            
                

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

            
                

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

            
                

1.3

            
                

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

            
                

50

            
                

15000

            
                

1.4

            
                

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам /іншим особам

            
                

30/60

            
                

9000/18000

            
                

1.5

            
                

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам /іншим особам

            
                

30/60

            
                

9000/18000

            
                

1.6

            
                

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

            
                

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

            
                

1.7

            
                

посвідчення інших довіреностей

            
                

30

            
                

9000

            
                

1.8

            
                

посвідчення заповітів

            
                

30

            
                

9000

            
                

2

            
                

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

            
                

100

            
                

30000

            
                

3

            
                

Видача свідоцтва про право на спадщину

            
                

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

            
                

4

            
                

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

            
                

30

            
                

9000

            
                

5

            
                

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

            
                

10

            
                

3000

            
                

6

            
                

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

            
                

20

            
                

6000

            
                

7

            
                

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

            
                

40

            
                

12000

            
                

8

            
                

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) /документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

            
                

40/10

            
                

12000/3000

            
                

9

            
                

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

            
                

20

            
                

6000

            
                

10

            
                

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

            
                

20

            
                

6000

            
                

11

            
                

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

            
                

20

            
                

6000

            
                

12

            
                

Посвідчення часу пред’явлення документів

            
                

20

            
                

6000

            
                

13

            
                

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

            
                

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

            
                

14

            
                

Прийняття на зберігання документа

            
                

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

            
                

15

            
                

Вчинення виконавчих написів

            
                

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

            
                

16

            
                

Вчинення морських протестів

            
                

150

            
                

45000

            
                

17

            
                

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

            
                

20

            
                

6000

            
                

18

            
                

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

            
                

30

            
                

9000

            
                

VII. ІНШІ ДІЇ

            
                

1

            
                

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

            
                

150

            
                

45000

            
                

2

            
                

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

            
                

50

            
                

15000

            
                

3

            
                

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

            
                

30

            
                

9000

            

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux