• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Magyar nyelv
Політичне співробітництво між Україною та Угорщиною
Опубліковано 04 листопада 2019 року о 15:32

Політичне співробітництво між Україною та Угорщиною

Історія двосторонніх відносин

Українська двостороння дипломатія новітньої доби розпочинається саме з Угорщини. За час, що минув, а це практично двадцять років, в українко-угорських стосунках були періоди активної взаємодії, були часи значного скорочення політичного діалогу. Але незмінним залишався інтерес обох країн один до одного, бажання будувати стосунки на взаємовигідній, добросусідській основі.

Для України з перших кроків становлення незалежної держави надзвичайно важливо було встановити дружні, добросусідські відносини з усіма без винятку прикордонними країнами. Найбільше готовими до такої співпраці на той час виявилися угорці.

І на це впливали такі фактори.

Угорщина тривалий час потерпала від свого східного сусіда. Тому, коли з’явилася надія на те, що на східному кордоні імперія може поступитися місцем Україні, та ще такій державі, яка обирає демократичний, європейський шлях розвитку то, певна річ, угорці доклали всіх зусиль для того, щоб сприяти перетворенню сподівань на реальність.

Більшість угорських політиків та населення розуміють, що в реаліях сьогоднішньої Європи не варто розраховувати на повернення Угорщині територій, втрачених в результаті підписання Трiанонського мирного договору. Тому шлях до об’єднання угорської нації один, а саме — мовне, культурологічне єднання, що базується на збереженні національних традицій. Отже, Україна, на території якої проживає близько 150 тис. угорців, була визначена як країна, де існують найбільш сприятливі умови для духовного об’єднання угорців. Не випадково саме з Україною угорці першими підписали Декларацію про забезпечення прав національних меншин та створили Змішану українсько-угорську комісію з питань забезпечення прав національних меншин, яка успішно діє і сьогодні.

Як Україна, так i Угорщина є постсоціалістичними країнами, які магістральним шляхом розвитку визначили побудову демократичного суспільства на засадах ринкової економіки. Звичайно, спільна мета є доброю основою для взаємодії.

Обидві країни задекларували свої наміри щодо європейської інтеграції. Угорщина свої прагнення реалізувала, стала членом ЄС та НАТО і на постійні основі надає допомогу Україні в її європейських прагненнях.

Геополітичний фактор. Сусідні Україна та Угорщина належать до регіону країн Центральної та Східної Європи. Вони тісно пов’язані спільними інтересами у сфері безпеки у широкому розумінні цього поняття – від військової до екологічної. У розвитку економіки обох країн значне місце відводиться включенню їх у європейську мережу транспортних коридорів – автомобільних, залізничних та водних.

Економіки двох країн у соціалістичну добу були досить взаємопов’язані. І хоч після розпаду РЕВ Угорщина переорієнтувалася на економічне співробітництво iз західними країнами, Україна для угорців залишилася досить привабливим партнером. Традиційно розвивається співробітництво прикордонних територій.

Відносини обох країн в історичному минулому не обтяжені конфліктами та проблематичними питаннями. Досить безхмарно розвиваються взаємовідносини i на сучасному етапі.

З більшості гострих міжнародних питань позиції України та Угорщини практично збігаються або дуже близькі. Це дає можливість зовнішньополітичним відомствам обох країн проводити узгоджену лiнiю як у міжнародних, так i в регіональних організаціях.

Завдяки цим та іншим факторам, виваженим, скоординованим i цілеспрямованим спільним зовнішньополітичним діям обох країн Україні та Угорщині впродовж 90-х років вдалося створити основу цілісної системи взаємовигідного партнерства та добросусідських відносин. Вона охоплює весь комплекс українсько-угорського співробітництва у всіх без винятку сферах, а для її реалізації розроблено дієвий механізм координацiї дiяльностi двох держав як на двосторонньому рiвнi, так i на мiжнароднiй аренi.

Становлення новiтньої iсторiї українсько-угорських вiдносин пов’язане з докорiнною перебудовою системи мiжнародних вiдносин, визначальним геостратегiчним чинником якої став розпад СРСР. Загалом, становлення та розвиток зв’язкiв мiж обома державами залежало вiд комплексу тих завдань, якi на тому чи iншому етапi ставило життя перед Україною та Угорщиною. За цими критерiями можна виокремити такi етапи сучасної iсторiї розвитку українсько-угорських вiдносин.

Перший етап – середина 1989 р. – 24 березня 1992 р. Вiн був пов’язаний із надзвичайно великою зацікавленістю Угорщини щодо набуття Україною державного суверенітету. Історія становлення українсько-угорських вiдносин бере свiй початок з кiнця 1989 р., коли в Угорщину прибула українська делегацiя на чолi з мiнiстром культури УРСР Ю.Олененком. Пiд час цього вiзиту вперше в сучасній історії України було підписано протокол про співробітництво двох країн у сфері культури. У серпні 1990 р. до Будапешта прибула делегація МЗС України на чолі з міністром А.М.Зленком. Українську делегацію в Угорщині прийняли на вищому рівні. Відбулися зустрічі з президентом А.Гьонцом, прем’єр-міністром Й.Анталлом, міністром закордонних справ Г.Єсенскi. Угорці вже тоді прагнули показати, що вони підтримують бажання України стати незалежною, суверенною державою, готові надати їй всіляку допомогу на цьому шляху.

У вересні 1990 р. Україну з офіційним візитом відвідав президент Угорщини А.Гьонц. Це був цільовий візит глави сусідньої держави до України. Переговори з керівництвом України, парламентаріями відбувалися в теплій, конструктивній атмосфері.

Проривом у двосторонніх відносинах України з Угорщиною став візит Голови Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука до Угорщини (30 травня - 1 червня 1991 р.), під час якого було підписано дев’ять двосторонніх документів, якi заклали фундамент договірно-правової бази українсько-угорського співробітництва. Це, зокрема, Декларація про основи відносин між Україною та Угорською Республікою, Консульська конвенція, Декларація про принципи співробітництва щодо забезпечення прав національних меншин. Перші два документи практично де-юре визнавали Україну як незалежну державу.

Першому в історії новітньої України офіційному візиту голови Верховної Ради передував складний переговорний процес. З українського боку делегацію очолював Б.І.Тарасюк – на той час начальник управління політичного аналізу та планування МЗС України, а з угорського – І.Монорi, начальник територіального управління, яке займалося співробітництвом з СРСР. Проблема полягала в тому, що хоч УРСР, згідно з Конституцією, мала право на ведення зовнішньополітичної діяльності, але більшості ознак суверенної держави – а саме мiжнародно визнаних кордонів, громадянства, власного паспорта, дипломатичних представництв, армії тощо – не мала.

Це надзвичайно ускладнювало хід переговорів, особливо коли йшлося про Консульську конвенцію та Декларацію про основи відносин між Україною та Угорською Республікою.

Саме факт візиту в Угорщину делегації на найвищому рівні з України, переговори з президентом, прем’єр-міністром, головою Державних Зборiв, підписані документи засвідчили визнання де-факто угорцями незалежності нашої держави ще за часів існування Радянського Союзу.

На початку грудня 1991 р. відбулася подія, яка також стала визначальною у становленні молодої української дипломатії. Одразу після оголошення результатів Всенародного референдуму Будапешт встановлює дипломатичні відносини з Україною, а 6 грудня Київ відвідала делегація Угорської Республіки на чолі з прем’єр-міністром Й.Анталлом. В урочистій обстановці в Маріїнському палаці було підписано Договір про основи добросусідства та співробітництва (підписаний 06.12.91 р.; ратифікований українською стороною 01.07.92 р., угорською – 11.05.93 р.; обмін ратифікаційними грамотами відбувся 16.06.93 р.). Це був перший документ такого рівня, який підписала Україна. В той же день в Києві було відкрито посольство Угорщини, знову ж таки перше серед іноземних дипломатичних представництв.

Повертаючись до базового договору, потрібно відмітити, що в цьому документі було зафіксовано надзвичайно важливе положення про те, що “...Сторони не мають i не будуть мати в майбутньому територіальних претензій одна до одної’. У подальшому саме цей розділ Договору три дні дебатувався у Державних Зборах УР під час процедури ратифікації. Незважаючи на сильний опір опозиції, насамперед Незалежної партії дрібних господарів, парламент ратифікував цей документ.

Головний зміст суперечок полягав у тому, що цей пункт, на думку опонентів, назавжди позбавляв угорців надії на повернення територій, якi їм належали до прийняття Трiанонської мирної угоди. Правих особливо дратувало те, що в Договорі було записано “...не будуть мати в майбутньому”, основним їхнім аргументом було те, що у міжнародно-правових документах немає майбутнього часу. Але завдяки здоровому глузду більшості депутатів договір дістав путівку у життя.

Принагідно зауважимо, що хоч візит високої угорської делегації, підписані документи створили умови для подальшого розвитку українсько-угорських відносин, однак відсутність посольства України в Будапешті, українських дипломатів робило марним надії на активізацію співробітництва обох країн. Розуміючи це, Київ у січні 1992 р. призначає тимчасово повіреного у справах України в Угорщині. 24 березня 1992 р. урочисто було відкрите посольство України в Угорщині, яке стало першим дипломатичним представництвом України за кордоном. Через десять років у вітальній телеграмі колективу посольства Президент України Л.Д.Кучма писав: “Щиро вітаю із знаменною для української дипломатії ювілейною датою — 10 річницею відкриття першого посольства незалежної України за кордоном. Переконаний, що посольство, яким напрацьовано великий досвід забезпечення національних інтересів України, i надалі гідно представлятиме нашу державу на міжнародній арені”.

Другий етап тривав з квітня 1992 р. до березня 1999 р. Він характеризується динамічним розвитком українсько-угорських відносин у всіх сферах, наповненням їх конкретним змістом. Термін закінчення цього етапу пов’язаний зі вступом Угорщини в НАТО i виникненням нової геополітичної ситуації в регіоні ЦСЄ.

У 90-тi роки українсько-угорські відносини у політичній сфері розвивалися досить активно. У лютому 1993 р. відбувся офіційний візит Президента України Л.М.Кравчука до Угорщини, під час якого було підписано новий пакет угод, якi визначили приоритетні напрями подальшого розвитку співробітництва двох держав. Серед них: угоди про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво, про передачу-прийом осіб через державний кордон, про пункти пропуску через державний кордон, про спрощений порядок перетинання державного кордону громадянами, якi проживають у прикордонних областях.

18-19 травня 1995 р. відбувся офіційний візит в Україну прем’єр-міністра Угорщини Дюли Хорна. 14-16 листопада 1996 р. відбувся офіційний візит президента УР А.Гьонца в Україну. 11-12 листопада 1997 р. відбувся офіційний візит прем’єр-міністра України В.П.Пустовойтенка до Угорської Республіки, у процесі якого були накреслені плани подальшого розвитку політичного та економічного співробітництва між Україною та Угорщиною. 27-28 жовтня 1998 р. відбувся офіційний візит Президента України Л.Д.Кучми до Угорської Республіки.

Регулярними були також i міжпарламентські зв’язки. У вересні 1994 р. під час перебування в Угорщині делегації Верховної Ради України на чолі з О.О.Морозом була підписана Угода про співробітництво між Верховною Радою України та Державними Зборами Угорської Республіки. Завдяки цій угоді відносини між Верховною Радою України та Державними Зборами Угорщини набули регулярного характеру. У кожному із парламентів були створені групи депутатів відповідно “Україна – Угорщина” та “Угорщина – Україна”, українсько-угорські парламентські групи із захисту прав нацменшин, економічного співробітництва. На постійній основі здійснювався обмін текстами законодавчих актів, угорська сторона подарувала Верховній Раді комп’ютерну техніку.

Плідно розвивалися на другому етапі i відносини між міністерствами закордонних справ. Ще у вересні 1991 р. було підписано Протокол про консультації між міністерствами закордонних справ. Цей документ створив надійну основу для взаємодії зовнішньополітичних відомств обох країн. Щорічно відбуваються обміни візитами на рiвнi мiнiстрiв, заступників мiнiстрiв, начальників управлінь. Так, в останні роки другого етапу хроніка візитів мала такий вигляд. 27 квітня 1998 р. Угорщину з робочим візитом відвідав міністр закордонних справ України Б.І.Тарасюк. Характерно, що це був перший візит міністра після призначення його на цю посаду. 12 жовтня 1998 р. відбувся робочий візит в Україну міністра закордонних справ УР Я.Мартонi.

Третій етап українсько-угорського співробітництва розпочався в березні 1999 р. i тривав до травня 2004 р. Його початок пов’язаний зi вступом Угорщини до НАТО, а кінець – зі вступом країни в Європейський Союз. Його характерними рисами є насамперед спроба угорців переглянути стан українсько-угорських відносин з позиції членства країни в Альянсі та майбутнього членства в Союзі.

У 1999 р. українсько-угорськi відносини в політичній сфері порівняно з попередніми роками розвивалися дещо уповільнено. 14-15 травня 1999 р. президент УР взяв участь у роботі шостої неформальної зустрічі глав держав Центральної Європи у Львові, під час якої відбулася розмова i обмін думками угорського президента з Президентом України Л.Д.Кучмою. 10-11 вересня 1999 р. в Ялті президент УР А.Гьонц взяв участь у роботі міжнародної конференції “Балто-Чорноморське співробітництво: до інтегрованої Європи ХХI століття без розподільних лiнiй”.

25-26 лютого 2000 р. відбувся офіційний візит в Україну прем’єр-міністра Угорської Республіки В.Орбана, якого прийняв Президент України Л.Д.Кучма. Пiд час переговорів з прем’єр-міністром України В.А.Ющенком йшлося про розширення торговельно-економічного співробітництва між двома країнами. Були досягнутi домовленості щодо активізації роботи українсько-угорської Комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, проведення зустрічей ділових кіл, бiзнес-форумiв.

9 квітня 2001 р. відбулася робоча зустріч прем’єр-мiнiстрiв України та Угорщини в м.Ужгород з метою ознайомлення з наслідками повені, що сталася в березні у Закарпатті. Враховуючи необхідність здійснення ефективних заходів з боротьби з повенями, за результатами зустрічі було підписано Спільну заяву i Протокол.

У серпні 2001 р. Будапешт з офіційним візитом відвідав прем’єр-міністр України А.Кiнах. У лютому 2002 р. Україну з офіційним візитом відвідав президент Угорщини Ф.Мадл. Під час зустрічі з президентом України Л.Кучмою було обговорено весь спектр двосторонніх відносин. Особливий наголос у процесі переговорів глава угорської держави зробив на становищі національних меншин, що проживають у двох країнах. За результатами візиту були підписані: спільна українсько-угорська концепція із захисту від повеней, міжурядові угоди про спрощений порядок перетинання українсько-угорського кордону, а також відбувся обмін ратифікаційними грамотами щодо угоди про взаємну правову допомогу. Під час самiту ЄС в Афiнах у квітні 2003 р. відбулася зустріч президента України Л.Д.Кучми з прем’єр-міністром УР П.Меддєшi.

19-21 травня 2003 р. відбувся офіційний візит в Україну делегації Державних Зборів Угорщини на чолі з головою Державних Зборів УР К.Сiлi, який надав поштовх парламентському виміру двосторонньої співпраці. Сторони дійшли згоди щодо необхідності активізації контактів на рiвнi парламентських комiтетiв i, зокрема, стосовно питань європейської інтеграції та міжнародної проблематики. К.Сiлi запропонувала підготувати довгострокову стратегію взаємовідносин, яка містила б аспекти двостороннього співробітництва в усіх сферах.

У 1999 р. міністр закордонних справ України Б.І.Тарасюк двічі відвідав Угорщину: 6 травня для участі у 54-му засіданні комітету мiнiстрiв РС в Будапешті, під час якого мав переговори з мiнiстром закордонних справ УР Я. Мартонi; 20-23 червня – в ХVI Міжнародному семінарі НАТО. Крім того, в Будапешті відбулися консультації на рiвнi заступників начальників управлінь, а в Києві – на рiвнi начальників управлінь політичного аналізу та планування. 19-20 квітня 2000 р. Угорську Республіку з офіційним візитом відвідав міністр закордонних справ України Б.І.Тарасюк, який на місці повені на р. Тиса мав зустріч з прем’єр-міністром В.Орбаном. У рамках цього візиту відбулися консультації на рiвнi експертів з метою підготовки чергового засідання Змішаної комісії з питання торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

17-18 квітня 2001 р. відбувся офіційний візит в Україну міністра закордонних справ Угорської Республіки Я. Мартонi, за результатами якого було підписано Протокол про співробітництво між міністерствами закордонних справ України та Угорщини. Під час переговорів було обговорено широке коло питань двостороннього та багатостороннього співробітництва, окреслено подальші перспективи розвитку відносин між двома державами. Особлива увага була приділена економічний складовій двостороннього співробітництва з акцентом на необхідності активізації прикордонного та регіонального співробітництва.

20-21 лютого 2003 р. відбувся робочий візит міністра закордонних справ України А.М.Зленка в Угорщину, під час якого він взяв участь у засіданні Ради Карпатського Єврорегiону i провів переговори з міністром закордонних справ УР Л.Ковачем. Під час зустрічі угорська сторона вперше висунула ідею створення Консультативної ради з питань європейської інтеграції за участю України i країн Вишеградської четвірки. Реалізація цієї iнiцiативи дала змогу створити механізм взаємних консультацій та запозичення Україною досвіду європейської інтеграції.

Продовженням угорської iнiцiативи щодо створення консультативної ради у форматі Україна-В-4 стала зустріч у червні 2003 р. глав держав країн Вишеградської четвірки у Словаччині, на яку було запрошено прем’єр-міністра України В.Ф.Януковича.

Четвертий етап українсько-угорського співробітництва припадає на початок членства Угорщини в Європейському Союзі (з 1 травня 2004 року) та продовжується до сьогодення. Він характеризується динамічним розвитком двосторонніх відносин у всіх сферах, передусім загальним підвищенням уваги з боку Угорщини до співробітництва з Україною у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції.

10 лютого 2005 р. відбувся робочий візит прем’єр-міністра УР Ф.Дюрчаня в Україну, під час якого угорська сторона підтвердила свою готовність надавати всебічну підтримку Україні на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. У рамках візиту сторони підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про економічне співробітництво, Робочий план співробітництва між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством національної культурної спадщини УР на 2005-2008 рр. і Угоду про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Київським торговельно-економічним університетом і Будапештським економічним інститутом.

13-14 липня 2005 р. під час офіційного візиту міністра закордонних справ України Б.І.Тарасюка до Угорщини були проведені його переговори з президентом УР Ф.Мадлом, прем’єр-міністром Ф.Дюрчанем та міністром закордонних справ Ф.Шомоді. Б.І.Тарасюк також виступив із доповіддю на щорічній нараді послів Угорщини. Було укладено протокол про консультації між МЗС України та УР на 2005-2006 рр.

31 серпня 2005 р. відбулась перша зустріч президента України В.А.Ющенка з президентом Угорщини Л.Шойомом (обраний на посаду 7 червня 2005 року), під час якої були обговорені питання двостороннього співробітництва.

Починаючи з 2006 р. двосторонні відносини між Україною та Угорщиною мають стабільно позитивний характер і позбавлені критичних проблемних компонентів. Набувають свого подальшого розвитку тенденції в системі українсько-угорських міждержавних відносин, а саме, у контексті значної активізації співробітництва в галузі європейської та євроатлантичної інтеграції України, гуманітарного співробітництва, продовження динамічного зростання обсягів двостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також пріоритетний розвиток прикордонного співробітництва.

Проблематика забезпечення прав національних меншин, європейська та євроатлантична інтеграція України, а також проблеми диверсифікації енергоносіїв були обговорені під час зустрічі президентів України та Угорщини 23 жовтня 2006 р., яка відбулась у рамках участі В.А.Ющенка у святкуванні 50-ї річниці Революції 1956 року.

10-11 липня 2007 р. відбувся державний візит президента України В.А.Ющенка в УР, під час якого було приділено окрему увагу питанням активізації українсько-угорського політичного, гуманітарного, економічного, енергетичного, транспортного співробітництва, розвитку інфраструктури на спільному кордоні, сприяння з боку Будапешта реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також підтримки українських ініціатив у міжнародних організаціях. Крім цього, президенти домовились об’єднати свої зусилля з метою увічнення пам’яті жертв Другої світової війни, відомості про поховання яких до цього часу були засекречені КДБ СРСР і зберігалися в архівах СБУ, і підписали Українсько-Угорську декларацію „Спільна пам’ять заради майбутніх поколінь”.

Поглиблення співробітництва в енергетичній сфері та питання прикордонного співробітництва були в центрі уваги робочих зустрічей президента України В.А.Ющенка з прем’єр-міністром Угорщини Ф.Дюрчанем 14 січня 2007 р. та 27 липня 2007 р. у м. Мукачево.

13 січня 2008 р. у м. Мукачево пройшла робоча зустріч президента України В.А.Ющенка з президентом УР Л.Шойомом, у ході якої було акцентовано увагу на взаємодії в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, співробітництві у сфері забезпечення потреб національних меншин.

7-8 липня 2008 р. відбувся державний візит президента Угорської Республіки Л.Шойома в Україну. Під час переговорів сторони констатували високу динаміку політичного діалогу на найвищому рівні, узгодили конкретні кроки, спрямовані на подальше поглиблення двосторонньої співпраці в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

28-29 квітня 2009 р. відбувся офіційний візит президента України В.А.Ющенка в Угорщину, у ході якого глави двох держав обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва, зокрема у сфері енергетики, торговельно-економічних зв’язків, охорони навколишнього середовища, захисту довкілля Карпат та прав національних меншин, а також підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Поглибленню атмосфери довіри сприяла робоча зустріч президентів України та Угорщини у рамках перебування глави Угорської держави в Україні з метою участі в інавгурації Президента України В.Ф.Януковича 25 лютого 2010 р. Було принципово погоджено графік першочергових заходів на вищому рівні, реалізація яких сприяла активізації українсько-угорських відносин у політичній та торговельно-економічній сферах.

17-18 грудня 2010 р. відбувся робочий візит Президента Угорської Республіки П.Шмітта в Україну, у рамках якого підтверджено взаємну зацікавленість сторін до поглиблення взаємовигідного прагматичного співробітництва. Переговори надали нового реального і практичного імпульсу для подальшого розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці в енергетичній, прикордонній та транскордонній, військовій та військово-технічній сферах, а також у сферах екології та попередження і подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Угорська сторона позитивно відзначила проведення широкомасштабних реформ у нашій державі та наголосила, що „в Україні є всі ознаки державної стабільності та передумови для розвитку”. Значної уваги під час двосторонніх переговорів було приділено питанням європейської інтеграції, насамперед у контексті головування Угорщини в ЄС у І півріччі 2011 р.

19 квітня 2011 р. Президент УР П.Шмітт взяв участь у зустрічі високого рівня „Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії”. Показовим є те, що Угорщина запропонувала 2 млн.євро на Чорнобильські проєкти.

22 березня 2013 р. у Варшаві відбулися переговори Президента України В.Ф.Януковича з Президентом Угорщини Я.Адером та Президентом Польщі Б.Коморовським у рамках робочого візиту Глави держави до Республіки Польща. У центрі уваги переговорів була тематика підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Президенти Польщі та Угорщини підтвердили готовність й надалі надавати всебічну підтримку Україні у практичній реалізації євроінтеграційного курсу, зокрема з питань підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час Вільнюського Саміту „Східного партнерства” в листопаді 2013 р. Обговорено тематику регіонального співробітництва, передусім у контексті головування у цьому році Польщі та Угорщини у Вишеградській групі, транскордонного та міжрегіонального співробітництва України з країнами ЄС, відзначивши, зокрема, необхідність поглиблення практичної взаємодії в форматі Міжрегіональної асоціації „Карпатський єврорегіон”.

Ключовою подією у двосторонніх відносинах України і Угорщини став робочий візит 12 листопада 2010 р. Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана до України. Переговори Президента України В.Януковича та Прем’єр-міністра України М.Азарова з Главою угорського Уряду надали реального практичного імпульсу для подальшого розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці. Угорська сторона наголосила на своїй рішучій та цілковитій підтримці євроінтеграційних намірів нашої держави та пообіцяла докласти максимум зусиль під час головування в ЄС з метою реалізації інтеграційних цілей України. З цією метою домовлено про підготовку Плану дій щодо реалізації пріоритетів України під час Угорського головування. У контексті активізації торговельно-економічної співпраці сторони домовились про проведення у 2011 р. чергового засідання українсько-угорської Комісії з питань економічного співробітництва та, у його рамках, бізнес-форуму українських та угорських підприємців. Окрім того, домовлено про активізацію співробітництва у сферах енергетики, транспорту, інвестицій та прикордонного співробітництва.

15 лютого 2011 р. у Братиславі (Словаччина) у рамках проведення ювілейного саміту Вишеградської четвірки з нагоди відзначення 20-ї річниці створення організації, який відбувся у форматі В-4+3 (Німеччина, Австрія, Україна), Прем’єр-міністр України М.Я.Азаров провів двосторонню зустріч з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном. Глави урядів України та Угорщини обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та європейської інтеграції України. Особливий акцент був зроблений на тематиці створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

16 березня 2012 р. відбувся робочий візит в Україну Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана, який дозволив окреслити перспективні напрями двосторонньої співпраці на найближчу перспективу, а також підтвердив незмінність підтримки Угорщиною євроінтеграційного курсу України. За результатами переговорів сторони домовилися докласти зусиль з метою подальшої активізації політичного діалогу між двома країнами на високому рівні; економічних зв’язків, зокрема шляхом проведення чергових засідань двосторонніх комісій; співробітництву в енергетичній сфері. Чільне місце у ході переговорів зайняли питання забезпечення прав української меншини в Угорщині та угорської в Україні, насамперед, у культурно-освітній сфері. Досягнуто домовленості щодо предметного обговорення цих питань на експертному рівні.

27-29 березня 2013 р. відбувся офіційний візит Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова до Угорщини. У рамках візиту Глава Уряду України провів переговори з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном, Президентом Угорщини Я.Адером, Головою Державних Зборів Угорщини Л.Ковером, зустрівся з угорськими депутатами – членами міжпарламентської групи дружби „Україна - Угорщина”. Сторони обговорили увесь спектр питань двостороннього співробітництва, зокрема, у сфері торгівлі, транспорту, енергетики, сільського господарства, прикордонного і транскордонного співробітництва, охорони навколишнього середовища, культурно-гуманітарного співробітництва. Керівництвом Угорщини підтверджено незмінний курс країни на всебічну підтримку європейської інтеграції України. За результатами візиту відбулося підписання українсько-угорських документів: Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення, Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством регіонального розвитку Угорщини про співробітництво у сфері захисту рослин, Меморандуму щодо взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управління національними проєктами України та Агентством сприяння торгівлі та інвестиціям Угорщини. Прем’єр-міністр України зустрівся з керівниками провідних підприємницьких структур Угорщини, відвідав компанію „Гедеон Ріхтер”, лідера угорської фармацевтичної галузі, ознайомився з роботою Південно-Пештських очисних споруд та оглянув сільськогосподарське підприємство ЗАТ „,Бічке”.

Активно розвивалося й міжпарламентське співробітництво. Під час офіційного візиту голови Державних Зборів Угорщини Каталін Сілі в Україну 12-13 вересня 2006 р. було домовлено розширити договірно-правову базу в сфері транспорту та інфраструктури кордону, активізувати міжпарламентське співробітництво, а також співпрацю у сфері культури та забезпечення потреб національних меншин, створені національні групи міжпарламентської Комісії.

Після тривалої перерви практичний поштовх у підтриманні активного політичного діалогу на рівні законодавчої влади, надали переговори 12 червня 2010 р. Голови ВР України та Голови ДЗ Угорщини у м.Лімассол (Республіка Кіпр) у рамках зустрічі голів європейських парламентаріїв країн-членів Ради Європи. Спікери парламентів України та Угорщини обговорили ряд актуальних питань двосторонніх відносин, зокрема, щодо забезпечення прав національних меншин у контексті схвалення ДЗ УР Закону „Про внесення змін до Закону УР „Про угорське громадянство”, яким передбачається надання закордонним угорцям подвійного громадянства, а також забезпечення освітніх потреб угорців України.

23-24 листопада 2010 р. відбувся офіційний візит до Угорщини Голови Верховної Ради України В.М.Литвина, у ході якого сторони підтвердили готовність до подальшого інтенсивного діалогу між Україною та Угорщиною, активізації парламентської складової двосторонніх відносин, налагодження системної співпраці між двома законодавчими органами, у тому числі на рівні груп дружби. За результатами візиту підписано Угоду про співробітництво між Верховною Радою України та Державними Зборами Угорської Республіки.

12-14 липня 2013 р. відбувся візит делегації Верховної Ради України до Угорщини по лінії міжпарламентської групи дружби „Україна-Угорщина”, який надав нового імпульсу українсько-угорським міжпарламентським зв’язкам, співробітництву у сфері реалізації євроінтеграційних намірів нашої країни, досягненню безвізового режиму та розвитку прикордонних регіонів. 13-14 листопада 2013 р. відбувся візит делегації Комітету у закордонних справах Державних Зборів Угорщини в Україну. У ході зустрічі у ВРУ та МЗС сторони обговорили тематику європейської інтеграції, а також питання забезпечення прав національних меншин.

Традиційно активною є двостороння співпраця на рівні зовнішньополітичних відомств України та Угорщини. У ході візиту керівника зовнішньополітичного відомства Угорської Республіки К.Гьонц в Україну 23-24 листопада 2006 р. було підписано Меморандум щодо співробітництва між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Угорської Республіки в імплементації Плану дій Україна-ЄС (із додатком до нього під назвою „Сфери співробітництва між українськими та угорськими міністерствами та відомствами на підтримку європейських прагнень України та з метою допомоги в імплементації Плану дій Україна-ЄС”), а також План консультацій між МЗС України та МЗС Угорщини на 2007 рік.

18 вересня 2007 р. в Ужгороді відбулася робоча зустріч міністра закордонних справ України А.П.Яценюка з Міністром закордонних справ Угорщини К.Гьонц.

Практичний поштовх розвитку українсько-угорських відносин надали переговори міністрів закордонних справ України та Угорщини П.Порошенка та П.Балажа, які відбулися 22-23 грудня 2009 р. у Києві, у рамках яких досягнуто домовленості про активізацію двостороннього політичного діалогу, поглиблення торговельно-економічного, культурно-гуманітарного, транскордонного та військово-технічного співробітництва, надання подальшої підтримки Україні у переговорному процесі з ЄС щодо укладання Угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму. У рамках візиту сторонами підписано План консультацій між МЗС України та МЗС УР на 2010-2011 роки.

2 березня 2010 р. відбувся робочий візит Міністра закордонних справ України П.О.Порошенка до Угорської Республіки з метою участі у зустрічі міністрів закордонних справ держав Вишеградської групи, країн-учасниць ініціативи ЄС „Східне партнерство” та делегації Європейської Комісії. Важливим досягненням двосторонніх переговорів глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини у рамках цього візиту було підтвердження готовності з боку угорської сторони до розвитку прикордонної інфраструктури та запровадження спільного прикордонно-митного контролю на українсько-угорському кордоні.

20 листопада 2010 р. у м.Лісабон (Португалія) відбулись переговори міністрів закордонних справ України К.Грищенка та Угорщини Я.Мартоні. Ключовими темами зустрічі були сучасні процеси внутрішньополітичного та соціально-економічного розвитку України, продовження конструктивного партнерства з НАТО. Обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, перспектив взаємодії країн у рамках СхП. Угорська сторона висловила готовність стати активним провідником інтересів України в ЄС.

9-10 лютого 2011 р. відбувся робочий візит Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка до Угорщини, який сприяв зміцненню двосторонніх взаємин та розвитку взаємовигідного практичного співробітництва, засвідчив готовність угорської сторони надавати всебічну підтримку Україні у сфері європейської інтеграції і активізувати зусилля для забезпечення більш змістовного поглиблення відносин між Україною та ЄС під час головування Угорщини в ЄС. З метою максимального використання можливостей Угорського головування міністри закордонних справ ухвалили План дій щодо реалізації пріоритетів співробітництва Україна-ЄС під час Угорського головування в ЄС. Угорська сторона запевнила, що сприятиме активному просуванню переговорів Україна-ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі, а також якнайшвидшій імплементації положень Плану дій із запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. Глави зовнішньополітичних відомств двох держав підтвердили взаємну зацікавленість щодо реалізації спільних проєктів у рамках майбутньої Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Окремо було обговорено шляхи практичної реалізації програми „Східне партнерство”. З метою активізації співпраці між зовнішньополітичними відомствами двох держав було підписано Протокол про співробітництво між МЗС України та МЗС Угорської Республіки, реалізація якого передбачає, зокрема, можливість стажування працівників МЗС України в МЗС Угорської Республіки з тематики європейської інтеграції та двосторонніх відносин.

12 грудня 2011 р. відбувся офіційний візит Міністра закордонних справ Угорщини Я.Мартоні в Україну, у ході якого угорська сторона підтвердила підтримку євроінтеграції України, важливість якнайшвидшого укладення та ратифікації Угоди про асоціацію, а також переходу до другої фази імплементації Плану дій ЄС з лібералізації візового режиму, як необхідного кроку на шляху скасування ЄС віз для українських громадня. З цією метою глави МЗС двох держав підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо виконання Плану дій ЄС з лібералізації візового режиму для України.

5 березня 2012 р. відбулася зустріч Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка з Міністром закордонних справ Угорщини Я.Мартоні у рамках міністерської зустрічі країн Вишеградської групи, Східного партнерства та Балтії (м.Прага, Чехія).

20-21 червня 2012 р. відбувся робочий візит Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка до Угорщини. У рамках візиту глава зовнішньополітичного відомства України провів переовори з Міністром закордонних справ Угорщини Я.Мартоні, Віце-прем’єр-міністром Угорщини Ж.Шем’єном, мав зустріч з керівниками угорських національних делегацій в ПА РЄ та ПА ОБСЄ, представниками групи з міжпарламентських зв’язків з Україною. У ході зустрічей були обговорені актуальні питання подальшої активізації політичного діалогу між двома країнами, співпраці в рамках міжнародних організацій, європейської інтеграції України, найбільш важливі проблеми розвитку внутрішньополітичних ситуацій в Україні та Угорщині, а також широкий спектр питань двостороннього співробітництва, зокрема у сфері захисту прав та забезпечення потреб національних меншин.

17 травня 2013 р. у м.Краків (Республіка Польща) відбулися двосторонні переговори міністрів закордонних справ України Л.Кожари та Угорщини Я.Мартоні у рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн В-4 та ініціативи СхП. Міністри обговорили найбільш актуальні питання двостороннього співробітництва у політичній та економічній сферах, домовилися вжити скоординованих заходів з метою належного виконання досягнутих домовленостей. Отримано запевнення офіційного Будапешта щодо підтримки євроінтеграційних прагнень України, насамперед у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Значний позитивний вплив на двосторонню політичну співпрацю мав робочий візит Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто до України 19 грудня 2014 року. У ході переговорів керівника угорського зовнішньополітичного відомства з Прем’єр-міністром України А.Яценюком, Головою Верховної Ради України В.Гройсманом та Міністром закордонних справ України П.Клімкіним був обговорений увесь спектр питань двосторонньої взаємодії, зокрема, у сфері торгівлі, транспорту, енергетики, прикордонного і транскордонного співробітництва, культурно-гуманітарного співробітництва, візової лібералізації. Угорська сторона повідомила про готовність надавати допомогу в реалізації реформ в Україні, зокрема, у питаннях реформування державного управління, децентралізації влади і приведенні законодавства України у відповідність до стандартів ЄС, у тому числі шляхом направлення до України відповідних фахівців. Було підтверджено підтримку Будапештом суверенітету та територіальної цілісності України та необхідності беззастережного дотримання сторонами Мінських домовленостей; виділення Будапештом 100 тис. євро до Цільового фонду НАТО з кібербезпеки для України та 100 тис. євро до Фонду фінансування діяльності ОБСЄ в Україні; наголошено на готовності долучитися до відновлення інфраструктури на сході України; повідомлено про готовність прийняти на лікування ще 20 українських військовослужбовців, які отримали поранення у ході АТО; висловлено готовність до фінансування угорським Ексімбанком експорту з Угорщини до України, а також до інвестування в Україну у разі участі угорських підрядників у відповідних проєктах. Також було підтверджено підтримку офіційним Будапештом скасування візового режиму для України під час наступного саміту «Східного партнерства» у Ризі. У ході візиту були підписані Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини на 2015-2016 рр. та Протокол про співробітництво у сфері освіти і науки на 2015-2017 рр. між профільними міністерствами двох країн.

Позитивна динаміка двосторонніх відноси була збережена завдяки робочому візиту Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана в Україну 13 лютого 2015 року, зустрічі Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у рамках засідання Міністрів закордонних справ Ради Європи, яке відбулося 20 квітня 2015 року в Люксембурзі та телефонної розмови Президента України П.Порошенка з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном 16 листопада 2015 року.

24-25 листопада 2016 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснив офіційний візит до Угорщини.У рамках візиту Глава Уряду України провів зустрічі з Президентом Угорщини Яношем Адером, Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та Головою Державних Зборів Угорщини Ласло Ковером. За результатами переговорів було досягнуто домовленості, що Угорщина профінансує будівництво об’їзної дороги навколо м. Берегове, а також модернізацію автомобільної дороги між містами Мукачеве та Берегове цільовим кредитом у розмірі 50 мільйонів євро. Сторони також домовились до 2020 року побудувати автостраду до спільного кордону та опрацювати запровадження спільного прикордонного контролю і покращення роботи існуючих КПП; обговорили співпрацю у сфері енергетики.Глава Уряду Угорщини підтвердив підтримку Будапештом євроінтеграційних прагнень України, а також повідомив про рішення скасувати плату за національні візи типу D для громадян України.

За результатами переговорів глав урядів двох держав було підписано низку двосторонніх документів, зокрема Рамковий договір між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, Протокол про наміри щодо всебічного розвитку пунктів пропуску та інфраструктури на державному кордоні між Україною та Угорщиною, Угоду про утримання автодорожніх прикордонних мостів та Угоду між Міністерством молоді і спорту України і Міністерством людських ресурсів Угорщини про співробітництво у сфері спорту та фізкультури.

Впродовж 2017 року відбулося п’ять, 2018 року сім зустрічей, 2019 року дві та у 2020 році одна зустріч Глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини.

Політичне співробітництво. Зустрічі. Візити

Хронологія українсько-угорських офіційних візитів та контактів на вищому рівні                                                                                                                                                                                                                                                            

                

Вересень 1990

            
                

Офіційний візит Президента Угорщини А.Гьонца в Україну

            
                

Травень 1991

            
                

Офіційний візит Голови Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчука в Угорщину

            
                

Лютий 1993

            
                

Офіційний візит Президента України Л.М.Кравчука в Угорщину

            
                

Вересень 1994

            
                

Офіційний візит Голови Верховної Ради України О.О.Мороза в Угорщину

            
                

Травень 1995

            
                

Офіційний візит Прем’єр-міністра Угорщини Д.Хорна в Україну

            
                

Листопад 1996

            
                

Офіційний візит Президента Угорщини А.Гьонца в Україну

            
                

Листопад 1997

            
                

Офіційний візит Прем’єр-міністра України В.П.Пустовойтенка в Угорщину

            
                

Квітень 1998

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України Б.І.Тарасюка в Угорщину

            
                

Жовтень 1998

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ Угорщини Я.Мартоні в Україну

            
                

Жовтень 1998

            
                

Офіційний візит Президента України Л.Д.Кучми в Угорщину

            
                

Лютий 2000

            
                

Офіційний візит Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана в Україну

            
                

Квітень 2000

            
                

Офіційний візит Міністра закордонних справ України Б.І.Тарасюка в Угорщину

            
                

Квітень 2001

            
                

Робочий візит Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана в Україну

            
                

Серпень 2001

            
                

Офіційний візит Прем’єр-міністра України А.К.Кінаха в Угорщину

            
                

Лютий 2002

            
                

Офіційний візит Президента Угорщини Ф.Мадла в Україну

            
                

Лютий 2003

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України А.М.Зленка в Угорщину

            
                

Травень 2003

            
                

Офіційний візит Голови Державних Зборів Угорщини К.Сілі в Україну

            
                

Червень 2004

            
                

Офіційний візит Голови Верховної Ради України В.М.Литвина в Угорщину

            
                

Лютий 2005

            
                

Робочий візит Прем’єр-міністра Угорщини Ф.Дюрчаня в Україну

            
                

Липень 2005

            
                

Офіційний візит Міністра закордонних справ України Б.І.Тарасюка в Угорщину

            
                

Вересень 2006

            
                

Офіційний візит Голови Державних Зборів Угорщини К.Сілі в Україну.

            
                

Жовтень 2006

            
                

Робочий візит Президента України В.А.Ющенка в Угорщину

            
                

Листопад 2006

            
                

Офіційний візит Міністра закордонних справ Угорщини К.Гьонц в Україну

            
                

Січень 2007

            
                

Робоча зустріч Президента України В.А.Ющенка з Прем’єр-міністром Угорщини Ф.Дюрчанем в м.Мукачево

            
                

Березень 2007

            
                

Офіційний візит Прем’єр-міністра України В.Ф.Януковича в Угорщину

            
                

Липень 2007

            
                

Державний візит Президента України В.А.Ющенка в Угорщину

            
                

Січень 2008

            
                

Робоча зустріч Президента України В.А.Ющенка з Президентом Угорщини Л.Шойомом в м.Мукачево

            
                

Липень 2008

            
                

Державний візит Президента Угощини Л.Шойома в Україну

            
                

Квітень 2009

            
                

Офіційний візит Президента України В.А.Ющенка в Угорщину

            
                

Грудень 2009

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ Угорщини П.Балажа в Україну

            
                

Лютий 2010

            
                

Робочий візит Президента Угорщини Л.Шойома в Україну

            
                

Березень 2010

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України П.Порошенка в Угорщину

            
                

Листопад 2010

            
                

Робочий візит Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана в Україну

            
                

Листопад 2010

            
                

Офіційний візит Голови Верховної Ради України В.М.Литвина в Угорщину

            
                

Грудень 2010

            
                

Робочий візит Президента Угорщини П.Шмітта в Україну

            
                

Лютий 2011

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка в Угорщину

            
                

Лютий 2011

            
                

Робоча зустріч Прем’єр-міністра України М.Азарова з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном у Братиславі (СР) у рамках ювілейного засідання Вишеградської четвірки

            
                

Квітень 2011

            
                

Робочий візит Президента Угорщини П.Шмітта в Україну

            
                

Грудень 2011

            
                

Офіційний візит Міністра закордонних справ Угорщини Я.Мартоні в Україну

            
                

Березень 2012

            
                

Робочий візит Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана в Україну

            
                

Червень 2012

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України К.І.Грищенка в Угорщину

            
                

Березень 2013

            
                

Переговори Президента України В.Ф.Януковича з Президентом Угорщини Я.Адером та Президентом Польщі Б.Коморовським у Варшаві

            
                

Березень 2013

            
                

Офіційний візит Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова до Угорщини

            
                

Лютий 2014

            
                

Переговори В.о. Міністра закордонних справ України А.Дещиці з Міністром закордонних справ Угорщини Я.Мартоні у рамках візиту керівників зовнішньополітичних відомств країн-членів Вишеградської групи до України

            
                

Червень 2014

            
                

Переговори Президента України П.Порошенка з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном у рамках інавгурації Глави Української держави

            
                

Грудень 2014

            
                

Робочий візит Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто до України

            
                

Лютий 2015

            
                

Робочий візит Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана в Україну.

            
                

Квітень 2015

            
                

Переговори Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у рамках зустрічі Міністрів закордонних справ Ради Європи (Люксембург).

            
                

Лютий 2016

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України П.Клімкіна до Угорщини

            
                

Березень 2016

            
                

Переговори Президента України П.Порошенка з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном в Брюсселі.

            
                

Вересень 2016

            
                

Переговори Прем’єр-міністра України В.Гройсмана з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном в Криниці Здруй (Польща)

            
                

Вересень 2016

            
                

Зустріч Президента України П.Порошенка з Президентом Угорщини Я.Адером в Нью-Йорку

            
                

Вересень 2016

            
                

Візит Президента Угорщини Я.Адера до України

            
                

Жовтень 2016

            
                

Зустріч Президента України П.Порошенка з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном в Маастрихті

            
                

Жовтень 2016

            
                

Робочий візит Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто до України

            
                

Листопад 2016

            
                

Візит Прем’єр-міністра України В.Гройсмана до Угорщини

            
                

Березень 2017

            
                

Зустріч Президента України П.Порошенка з Прем’єр-міністром Угорщини В.Орбаном

            
                

Квітень 2017

            
                

Робочий візит Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто до України

            
                

Квітень 2017

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Лондоні

            
                

Серпень 2017

            
                

Візит Міністра закордонних справ України П.Клімкіна до Угорщини

            
                

Жовтень 2017

            
                

Робочий візит Міністра закордонних справ України П.Клімкіна до Угорщини

            
                

Грудень 2017

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Відні

            
                

Січень 2018

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Парижі

            
                

Травень 2018

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Нью-Йорку

            
                

Червень 2018

            
                

Робочий візит Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто до України

            
                

Вересень 2018

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Нью-Йорку

            
                

Жовтень 2018

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Люксембурзі

            
                

Жовтень 2018

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Варшаві

            
                

Грудень 2018

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Мілані

            
                

Лютий 2019

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України П.Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Вашингтоні

            
                

Вересень 2019

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України В.Пристайка з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Нью-Йорку

            
                

Лютий 2020

            
                

Зустріч Міністра закордонних справ України В.Пристайка з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини П.Сійярто у Києві

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux